Fanuc Power Mate i-D/H Operation Maintenance Handbook

3
1
4
5
6
7
8
9
10
2
184
When an error occurs
The STATUS LED indication status alternates the long and short patterns.
The long pattern appears for a long period of time, and the short pattern
appears for a short period.
NO.
LONG
4 3 2 1
SHORT
4 3 2 1
Description
1
Jjjj jjjJ
Reset exception
2
Jjjj jjJj
General machine check exception
3
Jjjj jjJJ
Data Storage
4
Jjjj jJjj
Instruction Storage
5
Jjjj jJJj
Alignment
6
Jjjj jJJJ
Program
7
JjjJ jjjj
Floating Point Unavailable
8
JjjJ jjjJ
Decrementer
9
JjjJ jJjJ
Trace
10
JjjJ jJJj
Floating Point Assist
11
JjJj jjjj
Implementation Dependent Software
Emulation
12
JjJj jjjJ
Implementation Dependent Instruction TLB
Miss
13
JjJj jjJj
Implementation Dependent Data TLB Miss
14
JjJj jjJJ
Implementation Dependent Instruction TLB
Error
15
JjJj jJjj
Implementation Dependent Data TLB Error
16
JjJJ jJjj
Implementation Dependent Data Break-
point
17
JjJJ jJjJ
Implementation Dependent Instruction
Breakpoint
18
JjJJ jJJj
Implementation Dependent Peripheral
Breakpoint
19
JjJJ jJJJ
Implementation Dependent Non Maskable
Development
20
JJjj jjjJ
DRAM Parity Alarm
21
JJjj jjJj
Other NMI
22
JJJj jjjJ
Invalid interrupt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *